EISA en HVT

EISA

EISA is een uniek instituut van 53 bladen uit 25 verschillende landen, internationaal bekend als de European EISA Awards. EISA begon in 1982 toen de hoofdredacteuren van 5 Europese fotobladen voor het eerst de ‘Europese Camera van het jaar’ kozen. Dit gezelschap had toen nog niet het vermoeden dat uit deze eerste verkiezing de EISA – the European Imaging and Sound Association- zou ontstaan. In 1989 werd de EISA een feit toen in de tussenliggende jaren 10 andere fotografiebladen zich hadden aangesloten bij deze organisatie.

Later, ontstonden er twee nieuwe expertpanels in de EISA. Het Video- en Audio Panel. Als gevolg van technologische ontwikkelingen ontstond later het Audio en Home Theater Panel. Een paar jaar later, in 2002, toen er nieuwe leden bij kwamen ontstond ook het Mobile Electronics Panel en uit de opgeheven ECAP associatie werd ook het In-Car Electronics Panel opgericht binnen de EISA.

In 2005 introduceerde EISA de Green Awards in samenwerking met de Universiteit van Trondheim, de Universiteit van Bonn en de Universiteit van Delft en Sims Recycling Solutions in Eindhoven.

In 2007 kreeg het Convergence Panel een nieuwe naam; het Mobile Devices Panel om zo effectief producten te kunnen beoordelen.

In 2013 heeft EISA verschillende veranderingen in de organisatie doorgevoerd om beter in te kunnen spelen op veranderingen. De panels zijn opgeheven en de leden zijn herverdeeld over ‘expertgroepen’. Deze expertgroepen passen beter bij de expertise van de EISA-leden en het maakt het gemakkelijker om producten te beoordelen. Het resultaat is dat de EISA-awards relevanter, sterker, beter en gemakkelijker te implementeren zijn doordat visies van verschillende expertgroepen gedeeld worden. Dat maakt EISA sterk, modern en klaar voor de toekomst.

Rol van HVT

Apetrots kan ik jullie, de trouwe schare HVT lezers, vertellen dat wij tot de gelederen van de European Imaging and Sound Association (EISA) zijn toegelaten. Vanaf volgend jaar zal jullie hoofdredacteur plaatsnemen in de Expertgroep Hi-Fi, tussen collega-hoofdredacteuren vanuit het hele continent, die samen de EISA vormen.

In een tijdsbestek van ongeveer twee jaar heb ik kans gezien ons hifi magazine in koers bij te sturen om de wind beter in de zeilen te krijgen. Inmiddels mogen wij ons rijk prijzen dat we niet alleen groeien in een krimpende markt van uitgevers en bladen in het algemeen, maar ook nog eens een sterke visie op morgen én overmorgen hebben neergelegd. Wat iedere maand op de mat ploft, is een magazine dat zich relevant heeft gemaakt door een uitgekiende balans te vinden tussen content en presentatie. We zijn geëvolueerd naar de HVT die klaar is voor morgen, terwijl we alle egards zijn blijven tonen aan jullie, onze ambassadeurs. Dit geloof in ons blad heeft ons zó gesterkt, dat het blijkbaar internationaal stof heeft doen opwaaien.

Ook bij de EISA is het pad dat HVT nu bewandelt, niet onopgemerkt gebleven. Natuurlijk is dit pad geëffend door een grote groep mensen. Zo zijn we dank verschuldigd aan de uitgever, alle kantoormedewerkers en auteurs van HVT. En we moeten ook de inspanningen van de vorige hoofdredacteur niet onbenoemd laten. Met z’n allen hebben we het verschil kunnen maken, waar ik nu alle roem van opstrijk (ik-ik-ik). EISA heeft in haar wijsheid besloten HVT als lid aan te stellen van de Expertgroep Hi-Fi. Wij zien dit als een enorme eer en aanvaarden deze benoeming dan ook met grote trots.