Cover story

Perlisten S7t

De kunst van de realiteit

Door John van der Veer, HVT 4, april 2024

Het novembernummer van HVT is gesierd met een coverstory over de Perlisten R7t. Dit topmodel van de ‘R’-serie heeft op ondergetekende een verpletterende indruk gemaakt. Uit het verhaal spreekt dan ook de hijgende drang deze vloerstaander als referentie in te zetten (“hopeloos verliefd, haal alles uit de kast haar te laten blijven”). We zijn inmiddels een paar maanden verder en de realiteit heeft die wens achterhaald. Cryptische woorden ter introductie van de Perlisten S7t, het topmodel uit die andere lijn en onderwerp van onderstaande review. Lees en huiver, voor u gaat luisteren. En geloof me, dat gaat u doen.


De ‘R’ staat voor ‘Reference’ en de ’S’ voor ‘Signature’. De belangrijkste reden voor Perlisten om de R7t uit te brengen is de prijs van de S7t. Bezuinigingen in het ontwerp hebben tot halvering van het prijskaartje geleid – al blijft er dan nog een bedrag van 10.000 euro over. Weliswaar voor een set, maar niettemin de inhoud van een stevig vetgemest spaarvarken. De eerste vraag is natuurlijk of halvering van de prijs tot halvering van de kwaliteit heeft geleid. Los van het feit dat ik ten tijde van de bespreking van de R7t daar niets zinnigs over kon zeggen, weet eenieder dat halvering of verdubbeling van prijs nooit recht evenredig is aan de verandering in kwaliteit. Bovendien wordt het laatste sterk bepaald door strikt persoonlijke voorkeuren, smaak en prioriteiten. Destijds had ik nog niet de eer gehad de S7t te mogen beluisteren. Des te veelzeggender is het dat, in mijn optiek althans, de R7t de top in deze prijsklasse vormt en ik de vloerstaander graag in mijn huiskamer had laten staan, als referentie voor het werk als recensent. Toch heeft de realiteit anders uitgewezen. Ja, ik heb een nieuwe referentie, ja, het is een model van Perlisten, ja, het is een vloerstaander en ja, het is een topmodel. Maar het is niet de R7t geworden, maar de S7t. De vraag is natuurlijk wat de motivatie is geweest om het dubbele bedrag uit te geven. We zijn inmiddels maanden verder, een tijdspanne die het nodige inzicht heeft opgeleverd. Heb de S7t uitgebreid aan de tand kunnen voelen en kan wellicht iets zinnigs melden, zowel over het verschil met de R7t als de keuze voor het andere topmodel, ondanks het stevige prijsverschil. Maar laten we eerst ingaan op waarmee het allemaal is begonnen. Perlisten is de naam. Precisie het toverwoord. Knap ontwerp de insteek.

DCP array

Het hart van beide topmodellen wordt gevormd door de DPC-array, een samenspel van twee middentoon-drivers en één tweeter. Het drietal staat verticaal in één lijn, met de tweeter geflankeerd door de twee mid-drivers. Het geheel vormt de middencirkel van de vijf cirkels die het frontpaneel sieren. Ook ten opzichte van de overige drivers zijn zowel de R7t als de S7t strikt symmetrisch, zowel horizontaal als verticaal. Het eerste is volstrekt logisch – de meeste luidsprekers bieden dezelfde aanblik – maar het tweede is niet vanzelfsprekend. Dezelfde structuur is terug te vinden bij, onder meer, topmodellen van Dynaudio en PMC. Wat betekent het? Het frequentiebereik van de twee drivers die de middensectie flankeren, in dit geval de DPC, begint hoger dan die van de buitenste twee. De hoogste en de laagste drivers lopen dus het verst door in het laag. Veel fabrikanten doen dit anders, door de twee onderste drivers (indien aanwezig) aan de laagste regionen toe te wijzen en alles dat daarboven zit ook letterlijk aan de hogere frequenties van het spectrum te wijden. Naar mijn idee – met de bekende natte vinger – is dit één van de (vele) aspecten die de weergave van beide topmodellen van Perlisten anders maakt. Een en ander wordt uiteraard met elektronica, cross-overs dus, in goede banen geleid. De eerste besparing: de R7t heeft geen grills voor de drivers, waardoor weliswaar de cirkel waarin de DPC-array is geplaatst gelijk is aan die van de overige drivers, maar je wel duidelijk het verschil ziet met de vier woofers. Bij de S7t is dit anders. Je betaalt voor maar liefst tien metalen roosters extra die je met behulp van magneetjes op de cirkels plaatst.

Wil je de rest van het artikel lezen? Koop dan HVT of koop dit artikel op Blendle