Nabeschouwing

KEF, HEGEL, Sander & Iris

Vier keer klasse op het podium

Door John van der Veer, HVT 9, september 2018

Studiocomplex Wisseloord stond 24 en 25 juni in het teken van KEF en HEGEL. KEF verbindt haar naam aan artiesten die met de legendarische Britse luidsprekers werken. En aldus boden masteraar Sander van der Heide en pianiste Iris Hond een fascinerende blik in de wereld van opname, mastering en afluisteren, weergegeven op HEGEL versterkers en KEF luidsprekers. Beide merken namen tevens de gelegenheid te baat nieuwe producten te presenteren.


Pianiste Iris Hond is niet de eerste artiest die haar kunnen ten gehore brengt op KEF luidsprekers. In het Verenigd Koninkrijk is een keur aan artiesten gelieerd aan het merk en ook in Nederland heeft Iris niet de primeur. In het Haagse Chattelin traden onlangs Mathilde Santing en haar gitarist Bastiaan Mulder op, in het kader van de presentatie van KEF luidsprekers. In Wisseloord gaf Sander van der Heide een boeiende en bij tijd en wijle onthutsende demonstratie van het fenomeen mastering, weergegeven op het KEF paradepaardje Blade II. Pianofenomeen Iris Hond speelde op haar Steinway in Studio I. Een gedeelte van haar recital werd opgenomen en ter plekke weergegeven op dat andere paradepaardje: Blade I. Zowel KEF als HEGEL maakten van de gelegenheid gebruik hun nieuwe producten te presenteren. Uiteraard ontbraken daarvoor brandambassadeurs Anders Herzeit en Johan Coorgh niet. Anders van HEGEL liet ons kennismaken met de H590. Johan van KEF gunde ons een blik in de toekomst met twee nieuwe lijnen. De aanwezigen dienden een N(on)D(isclosure)A(greement) te ondertekenen, waardoor we helaas in deze editie de spreekwoordelijk lippen nog stijf op elkaar moeten houden.

Een dikke streep

Over Sander van der Heide. Masteraar en collega schrijver voor HVT gaf een indrukwekkende demonstratie van zijn kunnen, waarbij hij in zijn presentatie de nadruk legde op de toegankelijkheid van de materie. Mastering is, zoals Sander zelf omschrijft, “de laatste fase in het creatieve proces”, voordat de verschillende distributiekanalen worden aangeboord. In het kort: mastering houdt ruwweg in dat ophopingen van frequenties, te nadrukkelijke frequenties of juist te afwezige punten in het spectrum worden aanpast zonder het geluidsbeeld aan te tasten. Een gevoelig punt is altijd de limiting op de pieken, waardoor alles dat zachter is dan de pieken harder kan klinken. De tendens om vervolgens het geheel ‘zo hard mogelijk’ over te laten komen, zodat de golfvorm als één dikke streep in beeld verschijnt en het geluidsbeeld verstoken is van enige vorm van dynamiek, ziet Sander, ook bij de jonge generatie, geleidelijk verdwijnen, tot zijn opluchting. “Steeds vaker kiezen hip-hop artiesten toch voor dynamiek”. Het gemuteerde landschap in platenland maakt dat zijn clientèle ook is veranderd. “Vroeger maakten de labels 80% van het bestand uit, momenteel hebben alle grote artiesten een BV die de opdrachten geeft. De artiest bepaalt nu de klank, niet de platenmaatschappij.”