Intensievere samenwerking Final en Twinstatic Audio

Uit HVT 2, februari 2020

Door de intensievere samenwerking en het gezamenlijk beheer van het servicecenter wordt onder meer een kortere doorlooptijd van reparaties verwacht. Bovendien is altijd in de showroom de volledige serie nieuwe Final elektrostaten voor demo beschikbaar. Overigens blijft Twinstatic Audio reseller van Magnepan, Sugden, Lyngdorf, Audiolab en Eclipse. De nieuwe vestiging is begin januari volledig operationeel. Het nieuwe adres is:

Final-Twinstatic Audio Servicegebouw Onder de Toren
A. Hofmanweg 1A, kamer B1-13
2031 BH Haarlem
Tel: 06 – 19 54 25 58